Επιστροφές – Ακυρώσεις

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Επιστροφές

 

Επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται σε καμία περίπτωση. Όπου υπάρχει δυσλειτουργία του εξοπλισμού ή κακή λειτουργία του η εταιρία έχει την ευθύνη της άμεσης αντικατάστασής του. Υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής του εξοπλισμού και αντικατάστασης του με κάποιον άλλο σε οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου ενοικίασης και ο πελάτης έχει την υποχρέωση να πληρώσει την διαφορά στην τιμή αν αυτή υφίσταται.